bright_series   bright_series
bright_series
bright_series
 
bright_series
bright_series
bright_series
bright_series
bright_series
bright_series
Wednesday 21st of February 2024 01:12:06 AM
bright_series

 

Реклама

 
bright_series

Новини

 

Последна промяна (Петък, 24 септември 2010г. )

 

 

ЩЕ ИМАМЕ ОЩЕ НОВИ КАБИНЕТИ

В летните горещини и сезона на отпуските  училището ни продължава да променя своя облик. След кабинета по химия на четвъртия етаж вече се оформят два други - по биология и здравно образование и по физика и астрономия. Оборудването вече е доставено по проект на Министерството на образованието и науката, чакаме и новите мебели - до края на месеца. През това време учителите и учениците действат задружно за да станат учебните кабинети неповторими - за дни по стените пораснаха треви, цветя и цели дървета. Захвърчаха пеперуди и птици. "Пристигнаха" Айнщайн и Нютон за да ни представят лично своите теории и закони! Всичко това създава неповторимо усещане за съпричастност към каузата "Нашето училище е най-хубавото"!
Браво на учителките-мераклийки - Христина Тодорова - по изобразително изкуство и Снежана Младенова - по физика и астрономия, която включи в екипа и цялата фамилия, дори и 7- месечната си внучка. Вижте снимки.

 

bright_series

 

Новини

 

Наредба № 3 за системата на оценяване
Наредба № 11 за прием на ученици в държавни и общински училища
Наредба № 37 за здравословно хранене на учениците
Наредба № 4 за документите в системата на народната просвета
Правилник за приложение на Закона за народна просвета

ГРАФИЦИ
ПрочетиГрафик на учебното време през 2011/2012 учебна година.
ПрочетиНационален спортен календар за учебната 2011/2012 г.

 

Заповед за организрането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания

Заповед за провеждане на националните външни оценявания в IV и в VII клас през учебната 2011/2012 година

Заповед за приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2012/2013 година

Заповед за провеждане на държавните зрелостни изпити през учебната 2011/2012 година

 

bright_series
Сайтът е изготвен от Виктор Станков - ученик от ХІа клас
Copyright © 2008  -  All Rights Reserved. | СОУ "Христо Ботев" град Ихтиман | ул. ”Цар Освободител” №76 | тел: 8 28 69 | тел./факс: 8 21 76 | This site is best viewed with a resolution of 800x600 (or higher) and Internet Explorer 6.0, Firefox 1.0+.