bright_series   bright_series
bright_series
bright_series

 
bright_series
bright_series
bright_series
bright_series
bright_series
bright_series

bright_series

 

Реклама

bright_series

Новини

 

Последна промяна (Петък, 24 септември 2010г. )

 

С П И С Ъ К

 

на наградените ученици
в
Мартенското математическо състезание
проведено на   27.03.2010г.  в град Ихтиман

 

II  клас

 

1 място:         Георги Александров Стефанов                 ОУ" Хр. Смирненски"    
Петър Димитров Димитров                       ОУ"Димчо Дебелянов"    

2 място:         Александра Христ. Николаева                  ОУ"Димчо Дебелянов" 

3 място:         Димитър Росенов Стоянов                         ОУ" Хр. Смирненски"                

III  клас

 

1 място:       Иван Светославов Паунов                             СОУ "Хр. Ботев"             

2 място:       Бетине Бориславова Николова                      СОУ "Хр. Ботев"             

3 място:       Симона Валентинова Добрева                      ОУ" Хр. Смирненски"    

IV  клас

1 място:       Стефан Ивов Герин                                         ОУ "К. Костенечки"             

2 място:       Антон Данаилов Бухов                               ОУ "К. Костенечки" 
Дана Венциславова Пейчинова                     СОУ "Хр. Ботев"             

3 място:       Петя Каменова Савова                                    СОУ "Хр. Ботев

 

 

V  клас

1 място:       Дейвид Метанов                                      СОУ "Хр. Ботев"             

2 място:         Владислав Илиянов Сотиров                 СОУ "Хр. Ботев"             

3 място:         Георги Кирилов Джоренов                     СОУ "Хр. Ботев"                      

VI  клас

1 място:       Ева Илиянова Миткова                         ОУ " Св.св.К и Методий"

2 място:          Кирил Богомилов Панов                       СОУ "Хр. Ботев"      

3 място:          Ана Стоянова Карамишева                   ОУ " Св.св.К и Методий"

VII  клас

1 място:          Гергана Ангелова Дамянова                 ОУ " Св.св.К и Методий"

 

2 място:         Денис Захариев Иванов                        ОУ " Св.св.К и Методий"
Габриела Кирилова Въртийска            ОУ"Димчо Дебелянов"    

3 място:        Стоян Димитров Горанов                      ОУ"Димчо Дебелянов"    
Ива Гагарова                                           СОУ "Хр. Ботев"                

 

                                                      VIII  клас

1 място:      Иван Алберт Янков                       I  ЕАГ         

 

                                                        Х-ХI  клас

1 място:       Радослав Валериев Пашкуров           СОУ "Хр. Ботев"                

ХII клас

1 място:       Димитър Кирилов Ценев                     СПГЕ  "Джон Атанасов"

                                     

 

bright_series

Проект „Твоят час“

Твоят час

 

Новини

 

Наредба № 3 за системата на оценяване
Наредба № 11 за прием на ученици в държавни и общински училища
Наредба № 37 за здравословно хранене на учениците
Наредба № 4 за документите в системата на народната просвета
Правилник за приложение на Закона за народна просвета

ГРАФИЦИ
ПрочетиГрафик на учебното време през 2011/2012 учебна година.
ПрочетиНационален спортен календар за учебната 2011/2012 г.

 

Заповед за организрането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания

Заповед за провеждане на националните външни оценявания в IV и в VII клас през учебната 2011/2012 година

Заповед за приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2012/2013 година

Заповед за провеждане на държавните зрелостни изпити през учебната 2011/2012 година

 

 


bright_series
Сайтът е изготвен от Виктор Станков - ученик от ХІа клас
Copyright © 2008  -  All Rights Reserved. | СОУ "Христо Ботев" град Ихтиман | ул. ”Цар Освободител” №76 | тел: 8 28 69 | тел./факс: 8 21 76 | This site is best viewed with a resolution of 800x600 (or higher) and Internet Explorer 6.0, Firefox 1.0+.