bright_series   bright_series
bright_series
bright_series

 
bright_series
bright_series
bright_series
bright_series
bright_series
bright_series

bright_series

 

Реклама

bright_series

Информация за бюджета

 

Последна промяна (Сряда, 13 май 2021г. )


Информация за изпълнението на бюджет на СУ „Христо Ботев“ към 31.03.2021 г.

Бюджет на СУ „Христо Ботев“ за 2021 г.

Информация за изпълнението на бюджет на СУ „Христо Ботев“ към 31.12.2020 г.

Информация за изпълнението на бюджет на СУ „Христо Ботев“ към 30.09.2020 г.

Информация за изпълнението на бюджет на СУ „Христо Ботев“ към 30.06.2020 г.

Информация за изпълнението на бюджет на СУ „Христо Ботев“ за първото тримесечие на 2020 г.

Бюджет на СУ „Христо Ботев“ за 2020 г.

Бюджет на СУ „Христо Ботев“ за 2019 г.

Бюджет на СУ „Христо Ботев“ за 2018 г.

Бюджет на СУ „Христо Ботев“ за 2017 г.

 

bright_series

Проект „Твоят час“

Твоят час

 

Новини

 

Наредба № 3 за системата на оценяване
Наредба № 11 за прием на ученици в държавни и общински училища
Наредба № 37 за здравословно хранене на учениците
Наредба № 4 за документите в системата на народната просвета
Правилник за приложение на Закона за народна просвета

ГРАФИЦИ
ПрочетиГрафик на учебното време през 2011/2012 учебна година.
ПрочетиНационален спортен календар за учебната 2011/2012 г.

 

Заповед за организрането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания

Заповед за провеждане на националните външни оценявания в IV и в VII клас през учебната 2011/2012 година

Заповед за приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2012/2013 година

Заповед за провеждане на държавните зрелостни изпити през учебната 2011/2012 година

 


bright_series
Сайтът е изготвен от Виктор Станков - ученик от ХІа клас
Copyright © 2008  -  All Rights Reserved. | СОУ "Христо Ботев" град Ихтиман | ул. ”Цар Освободител” №76 | тел: 8 28 69 | тел./факс: 8 21 76 | This site is best viewed with a resolution of 800x600 (or higher) and Internet Explorer 6.0, Firefox 1.0+.